Zakres usług

Specjaliści

Do Państwa dyspozycji są lekarze specjaliści z wieloletnim stażem pracy, służący rozległą wiedzę wiedzą w wielu dziedzinach. Szczegółowa lista specjalizacji dostępna jest tutaj

Badania profilaktyczne

W ramach badań profilaktycznych wykonujemy w zależności od stanowiska pracy i dodatkowych życzeń zakładu następujące badania lekarskie :

  • ogólne :

     – wstępne 
    – okresowe
    – kontrolne

  • wysokościowe
  • specjalistyczne
  • kierowców 
  • osób posługujących się bronią
  • operatorów suwnic i żurawi
  • a także jako jedni z nielicznych w Poznaniu badania maszynistów i manewrowych, 
  • przeglądy sanitarne dla osób mających kontakt z żywnością oraz 

Badania  
dodatkowe

– analizy laboratoryjne
– badania EKG ,KTG
– badania ultrasonograficzne
– badania audiometryczne
– badania spirometryczne i szczytowego przepływu wydechowego
– badania pola widzenia
– badania zdolności widzenia o zmierzchu oraz tolerancji olśnienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dla kierowców Współpracujemy również z gabinetem badań psychotechnicznych, w którym nasi pacjenci konsultowani są dla nas bezgotówkowo.  

Obsługa zakładów pracy chronionej

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze takich zakładów, zgodnie z wymogami polskiego prawa.